TERAPI DER FORANDRER

Når vi træffer valg om at gå i terapi, er det ofte fordi, der er noget i vores liv, som vi ønsker skal være anderledes. Der er noget, vi gerne vil væk fra eller henimod og det kan være et svært sted at stå – og samtidig er det også lige dér, at noget nyt kan begynde. For mig at se, er valget om terapi at tage ansvar for det, vi synes at mangle, er i tvivl om eller i konflikt med, enten i os selv eller i vores relationer – og erkendelsen lige der er din indgang til forandring.

Klientudtalelse

Kamilla er en virkelig sensitiv og respektfuld terapeut, som brænder for at hjælpe mennesker på vej gennem svære tider. Mit relativt korte forløb med Kamilla, hjalp mig fra en periode med stor frustration, tvivl og ensomhed til at finde meget mere ro, afklarethed og glæde. Mange, mange tak!” – Amanda

 

Hvad kan du opnå gennem terapi?

Der er mange indgange til at vælge terapi, men ikke så sjældent handler problematikkerne om svære følelser og tilstande, som er blevet for vanskelige at holde på afstand. Det kan være følelsen af at være forkert eller angst, som udløser behovet eller det kan være svære konfliktfyldte relationer, som er blevet for uoverskuelige at håndtere. Andre kommer med invaderende følelser af tomhed og tristhed, som de ønsker at bytte ud med mere livsglæde og handlekraft. I bund og grund, livet er blevet for besværligt og hårdt og der er behov for forandring.

Ofte ved vi godt, hvad det er, som ikke virker eller hvad, vi synes at mangle i vores liv og mange vil sikkert kunne nikke genkendende til den frustrerende følelse, det er, når vi ikke formår at ændre på vores situation. Så vi håber, at terapien kan give os nogle redskaber, som kan gøre os fri af det, vi ikke selv kan se os ud af. Sådan har jeg selv haft det og det var dengang både frustrerende, men også en vigtig erkendelse at indse, at det ikke er sådan, at terapi virker.

Hvad virker i terapi?

Terapi giver ikke opskrifter på det gode og lette liv, men handler mere om at skabe klarhed over det, vi endnu ikke er bevidst om, ikke er i kontakt med eller ikke rummer i os selv. Det er dé mange lag, som vil blive afdækket i terapien og med det kendskab, får vi adgang til nye tilgange og væremåder, som hjælper os med at skabe de forandringer, som vi søger i vores liv.

Helt konkret, så vil dét at få skabt klarhed og forståelse for, hvad der fx igangsætter og fastholder os i en problematisk situation gøre, at vores tanker, følelser og adfærd omkring situationen vil ændre sig – og ligeledes vil også symptomerne ændre sig. Eller dét at vi lærer vores følelser at kende; at vi mærker ind i dem, lærer at sætte ord på dem og lærer at regulere dem, vil gøre, at vores forhold til dem og hvordan vi er styret af dem, vil ændre sig. På den måde hjælper terapien dig.

Hvem får glæde af terapi?

Terapi forudsætter, at vi er villige til at være med og forholde os, hvis vi vil have noget ud af det. Ikke bare i forhold til os selv. Det kan også være i forhold til, hvordan vi er i vores relationer eller i et bredere perspektiv, hvordan vi er i verden. Hvilke bevidste og ubevidste valg har vi truffet og stemmer de overens med det, vi kalder på? Det kan være en krævende øvelse at gå i terapi, men set i forhold til, hvor krævende virkeligheden kan være, er der så meget at vinde, når vi træder ind på på den arena.

Hvad kan du få hjælp til?

Der kan være mange grunde til at opsøge en terapeut – men ikke så sjældent er en af disse emner i fokus for henvendelsen; Følelsen af at være usikker, ikke god nok eller decideret forkert. Udfordringer i parforholdet eller i andre relationer fx på jobbet eller i det sociale. Det kan være konkrete angst problematikker som social angst eller præstationsangst eller det kan omhandle emner som perfektionisme, kontrol, kropshad og skam.

Og meget andet. Lige meget hvad du kommer med, så møder jeg dig, der hvor du er.

 

“For mig at se, er valget om terapi at tage ansvar for det, vi synes at mangle, er i tvivl om eller i konflikt med – i os selv eller i vores relationer”


 

 

Hvilken terapeut skal jeg vælge?

Meget forskning peger på, at særligt relationen imellem terapeut og klient er af afgørende betydning for, om terapien vil være virksom. Vi har som mennesker brug for tryghed, tillid og en accepterende holdning, hvis vi skal finde mod til at se mere ærligt på os selv – og dermed udvikle os.

Jeg vil derfor gerne tilbyde dig en gratis for-samtale, hvor du får mulighed for at danne dig en fornemmelse af mig og jeg får mulighed for at vurdere, om jeg er den rette terapeut for dig. Du er også meget velkommen til at kontakte mig telefonisk for en indledende samtale, hvor du kan stille mig spørgsmål eller uddybe din problemstilling.

 

Terapeutisk fundament & praksis

Mit terapeutiske fundament baserer sig på oplevelsesorienteret-, eksistentiel- og emotionsfokuseret terapi og derudover er jeg uddannet ud fra den neuroaffektive forståelsesramme, som er en sammensat og kompleks teori, der kobler nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

I praksis, og af betydning for dig, kan det omsættes til nogle overordnede fokuspunkter, som jeg arbejder ud fra;

Nærvær, autencitet og respekt

Kendetegnende for oplevelsesorienteret- og eksistentiel terapi er, at det er to tilgange, som begge sigter mod det nærværende og autentiske møde. Det vil sige, jeg tager mig ikke ud, som den der ved bedst, som rådgiver eller analytisk konsulent, men er til stede med åbenhed og nysgerrighed for at lære dig at kende. Jeg er et menneske, ligesom du, der har oplevet livet på godt og ondt og som har erfaringer og oplevelser, som jeg har lært af og er formet af. Min intention er derfor dybest set at være nærværende samt at møde dig respektfuldt, der hvor du er, lige nu.

Fokus på her og nu

Når du møder mig første gang, tager jeg primært udgangspunkt i det, som har din opmærksomhed her og nu. Det vil sige, jeg går ikke efter at få din fulde livshistorie som det første, men lader det folde sig ud naturligt i takt med, at vi får afdækket flere og flere lag af den problematik, du er kommet med.

Indimellem vil du også opleve, at jeg inddrager noget af det, jeg selv kommer i kontakt med eller at jeg sætter ord på det, som lever i rummet imellem os. Det er en tilgang, som har til hensigt at skærpe din opmærksomhed på det, som udspiller sig i relationen her og nu – fordi det ofte også vil udspille sig sådan i andre sammenhænge.

Støtte til følelseshåndtering og kropskontakt

Emotionsfokuseret og oplevelsesorienteret terapi har fokus på at hjælpe klienter med at opleve, forstå og håndtere deres følelser samt de behov, som ligger bagved følelserne. Det er en tilgang, som er hjælpsom, når der er behov for at få skilt tingene fra hinanden og behov for at opnå mere klarhed. Mit fokus er derfor at støtte dig i at blive mere opmærksom på dine følelser og støtte dig i at acceptere, regulere, reflektere og danne dig mening over det, du mærker. Hensigten rækker dog langt udover det at mærke. Intentionen er at forløse, så der åbnes op for nye handlemuligheder.

 

“Dybest set er mit sigte at støtte dig i folde dine ressourcer, styrker og muligheder ud, så du bedre kan mestre livets udfordringer”