Om Kamilla

Skulle jeg komme med et enkelt udsagn, som rammer min personlighed godt ind, så er det uden tvivl min store drivkraft og interesse for at facilitere udvikling. Det er et omdrejningspunkt, som helt tydeligt har præget mit arbejdsliv og som har drevet mig til, hvor jeg står i dag – og det er også et område, som jeg er optaget af på det personlige plan. Det er en livsvej, som jeg har valgt at dedikere mig til – og en vigtig forudsætning, ikke mindst, når man ønsker at sidde i rollen som psykoterapeut.

Arbejdsbaggrund

Den røde tråd i mit arbejdsliv har at gøre med udvikling, om end det har taget mig en del år at lande i den stol, jeg elsker allermest, nemlig i det psykoterapeutiske arbejde omkring det enkelte menneske.

Trods min oprindelige uddannelse indenfor fødevareudvikling, skiftede jeg ret hurtigt kurs til medicinalbranchen for netop at komme tættere på mennesket – og endte der med at drive udviklingsprojekter på et mere organisatorisk plan. Jeg stod bl.a. for at forbedre på processer og for at styrke sammenhængen og rammerne omkring samarbejdende teams.

Sidenhen blev det mit springbræt til at gå selvstændig med personlig coaching og facilitering af workshops – og i dag sidder jeg som specialpædagogisk støttekonsulent på 3 gymnasier, hvor jeg afvikler støtteforløb og samtaler med elever, der har en psykiatrisk diagnose.

Min ambition og drøm er at folde mit psykoterapeutiske virke ud, fordi jeg i den rolle mærker, at jeg kan gøre en reel forskel for mennesker – hvilket er det jeg ønsker allermest.

Uddannelser

  • Eksistentiel- & Oplevelsesorienteret Psykoterapeut, SEOP (jan-20 / jan-24)
  • Life- & Business Coach, Sofia Manning (2016)
  • Certificeret Facilitator, Future Performance (2014)
  • Systemisk Proceskonsulent, Probana Business School (2013)
  • MSc. Fødevarevidenskab og Teknologi, Københavns Universitet (2001-2007)

Psykoterapi til nedsat pris

Som psykoterapeutstuderende på den sidste del af min uddannelse tilbyder jeg nu psykoterapi til en reduceret pris. Jeg er godkendt af SEOP til at tage imod klienter. Jeg har tavshedspligt og går løbende til supervision. I forlængelse af min uddannelse har jeg også gennemført to træningsgrupper;

  • Oplevelsesorienteret psykoterapi v/Line Rodsted, 2023
  • Neuroaffektiv og kropsorienteret psykoterapi v/ Michael Gad, 2023